O projekcie

W ramach projektu wsparcie otrzyma łącznie 369 uczestników objętych wsparciem Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Miasta Pabianic.
Projekt pomocą obejmie 100 rodzin korzystających z pomocy asystentów rodziny. Asystenci zapewniają wielopłaszczyznowe wsparcie obejmujące pomoc w problemach opiekuńczo-wychowawczych, bytowych i zdrowotnych.
Głównym celem projektu jest poszerzenie kompetencji wychowawczych (rodziców/opiekunów dzieci) poprzez intensywną pracę asystentów z rodzinami. Pozwoli to zapewnić prawidłowy rozwój dziecka w rodzinie i przygotuje do funkcjonowania w społeczeństwie.
Asystenci skorzystają z różnych szkoleń podnoszących ich kompetencje. Cała kadra merytoryczna zaangażowana w projekt będzie uczestniczyła w spotkaniach w ramach superwizji.
Wszyscy członkowie rodzin objęci zostaną kompleksową pomocą specjalistów (psychologa, pedagoga, specjalistę ds. rodziny logopedy, prawnika, terapeuty uzależnień) w formie konsultacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
Kolejnym działaniem projektowym jest przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodzin w ramach tzw. Akademii Rodziny (spotkania dwa razy w miesiącu z wyłączeniem okresu wakacyjnego),
W projekcie zaplanowano dwa siedmiodniowe wyjazdy diagnostyczno-edukacyjne dla rodzin (2019 r. i 2021 r.), które pozwolą uzyskać pełniejszą wiedzę na temat funkcjonowania rodziny w bezpośrednich relacjach ze sobą. W drugim roku realizacji projektu zorganizowany zostanie 12 dniowy wyjazd z programem socjoterapeutycznym dla 70 dzieci.
Dodatkowo rozszerzona zostanie działalność Placówki Wsparcia Dziennego JUNIOR. W ramach umów zleceń zatrudnieni zostaną: instruktor zajęć ruchowych, korepetytor z matematyki, fizyki i chemii. Przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie technik nauki i szybkiego czytania. Na terenie przy Placówce powstanie plac rekreacji.