Zadanie 3. „Akademia Rodziny – spotkania edukacyjne dla rodziców / całych rodzin” (realizacja V 2019-XII 2021 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych)

W ramach realizacji zadania Akademia Rodziny – zaplanowano następujące działania:

maj 2020

W maju – w związku ze stanem epidemii – w ramach Akademii Rodziny zostaną opracowane materiały szkoleniowych w formie elektronicznej oraz papierowej i przekazane uczestnikom projektu przez asystentów rodziny.

marzec 2020/ kwiecień 2020

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa zaplanowane warsztaty w ramach Akademii Rodziny w miesiącach marzec i kwiecień 2020 r. zostały odwołane. Pracownicy MCPS przygotowują kolejne zajęcia.

luty 2020

13.02.2020 r. – wyjście kulturalne dla rodzin z dziećmi do Kręgielni Maszynownia
(Fabryka Wełny, ul. Grobelna)

20.02.2020 r. – warsztaty dotyczący zdrowego żywienia ze specjalistą dietetykiem – adresowany do rodziców (sala Stowarzyszenia Oratorium – Przygoda Życia, ul. Traugutta 2, I piętro)

styczeń 2020

30.01.2020 r. – warsztat prozdrowotny z zajęciami Tai Chi dla całych rodzin
(Centrum Seniora, ul. Marii Konopnickiej 39 – godz. 16.00)

grudzień 2019

12.12.2019 r. -warsztat dotyczący tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia – dla całych rodzin (sala Stowarzyszenia Oratorium – Przygoda Życia, ul. Traugutta 2, I piętro)

17.12.2019 r. – Manufaktura Prezentów – warsztaty twórcze dla dzieci i rodziców
(Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Sempołowskiej)

listopad 2019

14.11.2019 r. – wyjście do kina na film familijny (dla rodziców wraz z dziećmi) –

29.11.2019 r. – prelekcja dotycząca problematyki z zakresu HIV i AIDS połączona z projekcją filmu „Bohemian Rhapsody” (dla dorosłych uczestników projektu) –

październik 2019

10.10.2019 r. – Emocje (konstruktywne sposoby radzenie sobie z emocjami swoimi i dziecka, rozpoznawanie uczuć i wyrażanie emocji, konstruktywne sposoby radzenie sobie z problemami, stresem i napięciem) –

24.10.2019 r. – Kompetencje wychowawcze, rola rodziny, relacje w rodzinie, promowanie prawidłowych postaw rodzicielskich –

wrzesień 2019

19.09.2019 r. – Zdrowy styl życia, Zajęcia dotyczące kształtowania zdrowych i bezpiecznych podstaw życiowych oraz konstruktywnych wyborów (relacje, odpoczynek, odpowiednia dieta, stabilizacja, aktywność fizyczna, higiena osobista)

26.09.2019 r. – Komunikacja interpersonalna (prawidłowe komunikowanie się, bariery komunikacyjne, zasady skutecznej komunikacji) –

Uczestnicy ww. warsztatów zostaną wyposażeni we wcześniej przygotowane przez prowadzących materiały informacyjno-edukacyjne.