Zadanie 4. Wyjazdy warsztatowe

(planowa realizacja: rodziny VII 2019 i VI 2021, dzieci VII 2020)

Wyjazd rodzin zorganizowano w VIII 2019.

Wyjazd dzieci – w związku z sytuacją epidemiologiczną najprawdopodobniej zostanie zorganizowany w VIII 2021 r.

Drugi wyjazd warsztatowy dla rodzin objętych wsparciem projektowym zostanie zorganizowany w VI 2021 r.