Zadanie 6. Zasiłki celowe dla uczestników projektu

(planowa realizacja V 2019-XII 2021 – wypłacane raz na kwartał)

Wypłata zasiłków – plan:

wrzesień 2019

grudzień 2019

marzec 2020

czerwiec 2020

wrzesień 2020

grudzień 2020

marzec 2021

czerwiec 2021

wrzesień 2021

grudzień 2021